Project 3

Také letos budeme s učebnicí Project rozvíjet naše jazykové dovednosti (skills), jako psaní (writing), čtení (reading), poslech (listening), mluvení (speaking), ale také dovednosti studijní (study skills), rozšíříme si svou slovní zásobu (vocabulary) a naučíme se nová mluvnická pravidla (grammar).

Nejen při závěrečném opakování, ale kdykoli během roku se vracejte ke stránkám z minulých ročníků: 5projekt1 5projekt1.webnode.cz/a 6projekt2 6projekt2.webnode.cz/

 

 

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Kontakt

7projekt3


Připravujeme se na test 1.lekce: minulý čas v kladné větě, otázce i záporu, osobní a přivlastňovací zájmena, slovíčka z tématu rodina, konverzační fráze.